Grafisk Design,  Portfolio

Skurupsfestivalen 2015

skurupsaffisch

Jag fick uppdraget att arbeta fram en affisch åt Skurupsfestivalen. En återkommande jazz och folkfestival i Skåneland. Då tidigare år varit väldigt illustrativa ville jag istället bygga upp världen av fotografier. För att kunna använda logotypen i mindre storleksgrader lyftes den återkommande grammofonen ut och gjordes till en ikon som kan fungera i sig själv.

I was commissioned to create a poster for “Skurupsfestivalen”. A recurrent jazz and folk festival in southern Sweden. As earlier years been very illustrative, I wanted to build the world from photographs. In order to use the logo in smaller sizes, I lifted the recurring gramophone from the logotype and turned it into an stand-alone icon for the festival.