Illustration,  Portfolio,  Serie | Comic

Rummie Rutor

Riksförbundet Unga Musikanter önskade sättas i rutor till sin medlemstidning RUM’ba. Enda kravet var att deras maskot – den klarinettspelande uttern Rummie skulle vara med. Jag hjälpte förstås gärna till!

RUM (The National Association of Young Musicians) wanted a comic for their magazine RUM’ba. Only demand was that their mascot – the clarinet playing otter Rummie had to be in it. I was of course happy to help!

serie-RUM-web

Rummie serie 2 web Rummie serie 3 web Rummie serie 4 web