Uncategorized

Live Tonight – Ett sista uppträdande

Baserat på min novellserie med samma namn. “Live Tonight” är en noiresque sci-fi-kortfilm och ett  återberättande av filmklassikern “King Kong”.

Based on my comic with same name. “Live Tonight” is a noiresque sci-fi short movie and a re-imagination of the film classic “King Kong”.

Journalist kallas in för att bevittna ett sista uppträdande. Osäker på vad ger han sig iväg för att träffa Herr Elderbär, initiativtagaren till projektet.

A journalist is called in to witness a last appearance. Not sure of what, he is going to meet Mr. Elderberry, the initiator of the project.

Filmed with Panasonic Lumix Lx100 & Canon EOS 550D