Illustration

Designkonsulatet – illustrationer

Jag fick i uppdrag från Designkonsulatet att ta fram ett antal illustrationer för en webbundersökning. Man ville skapa en karaktär baserad på det lejon Designkonsulatet brukar använda i sin marknadsföring. Jag valde att utgå från geometriska former för att ge karaktären konnotationer till grafik. Traditionella linjer pekar på det grafiska yrkets ursprung.
Har du några besökare?
I was commissioned by Designkonsulatet to develop a set of illustrations for an online survey. They wanted to create a character based on the lion Designkonsulatet commonly use in their marketing. I chose to start with geometric shapes to give the character connotations to graphic design. Traditional lines points to the profession’s origins.

Munkar

I tiden