Rummie Rutor

Riksförbundet Unga Musikanter önskade sättas i rutor till sin medlemstidning RUM’ba. Enda kravet var att deras maskot – den klarinettspelande uttern Rummie skulle vara med. Jag hjälpte förstås gärna till!

RUM (The National Association of Young Musicians) wanted a comic for their magazine RUM’ba. Only demand was that their mascot – the clarinet playing otter Rummie had to be in it. I was of course happy to help!

serie-RUM-web

Rummie serie 2 web Rummie serie 3 web Rummie serie 4 web

 

Karlskrona Pride 2015

Karlskrona Pride 2015 XXL

Jag hade äran att få göra 2015 års grafiska form för den nu traditionsenliga Pridefestivalen i Karlskrona. Den grafiska profilen är framtagen av Ravnbø Design. Jag valde att ta fram en illustration för att vara central del av formen. Illustrationen föreställer Karlskronas John ?Lind? Lindström, en världsikon som även i dag tycks tonas ned i sitt hemland.

I was honored to make the graphic design for the now traditional Karlskronapride. The visual identity is developed by Ravnbø DesignI chose to create an illustration to be central part of the design. It depicts Karlskrona’s John ?Lind? Lindström, a world icon that even today seems toned down in his home country. 

Karlskrona Pride Programblad 2015 web-1

Karlskrona Pride Programblad 2015 web-2

Designkonsulatet – illustrationer

Jag fick i uppdrag från Designkonsulatet att ta fram ett antal illustrationer för en webbundersökning. Man ville skapa en karaktär baserad på det lejon Designkonsulatet brukar använda i sin marknadsföring. Jag valde att utgå från geometriska former för att ge karaktären konnotationer till grafik. Traditionella linjer pekar på det grafiska yrkets ursprung.
Har du några besökare?
I was commissioned by Designkonsulatet to develop a set of illustrations for an online survey. They wanted to create a character based on the lion Designkonsulatet commonly use in their marketing. I chose to start with geometric shapes to give the character connotations to graphic design. Traditional lines points to the profession’s origins.

Munkar

I tiden

En sista resa

Hallå kära läsare, gjorde en liten serie som blev högst aktuell för några veckor sedan. I och med årets budgetförslag ser framtiden inte ljusare ut för kulturen i stort.

För den som någon gång varit del av en kulturverksamhet tillhör säkert ord som “besparing och nedläggningshot” vardagen. Sedan 2005 har jag varit aktiv medlem i Marinens Ungdomsmusikkår. I somras besökte orkestern Zürich för att delta i stadens traditionella blåsmusikfestival.

Jag förälskade mig snabbt i staden, dess arkitektur och det otroligt rena vattnet i floder och fontäner. I ett land som Schweiz finns mycket inspiration att hämta och snart hade denna lilla berättelse vuxit fram. Jag hoppas att ni kommer att tycka om den!

En sista resa web

Marinens Musikkår med anor sedan 1680-talet har verkat i obruten linje och har idag en musikalisk kvalitet av högsta internationella klass.Stationerad i världsarvsstaden Karlskrona, med 30 heltidsanställda yrkesmusiker genomför musikkåren varje år över 130 framträdanden. Musikkåren har en bred repertoar som spänner över flera olika genrer, allt för att möta ny publik. Marinens Musikkår är ett stort stöd och en viktig inspirationskälla för blåsmusiker, samtidigt som de sätter standarder världen över.

En ynkedom och nationell skandal

”Ett försvar kan rimligen inte enbart bestå av vapen. Upprätthållandet av en nationell identitet och självkänsla borde också vara viktiga delar i ett försvar. Att Marinens Musikkår varit och är en viktig del i vår identitet, självkänsla och vårt kulturarv är odiskutabelt. Att Sverige som nation inte skulle ha råd att behålla den sista kvarvarande militärmusikkåren med en obruten historia sedan 1685, är inget annat än en ynkedom och nationell skandal.”

Petter Sundkvist, Professor i dirigering vid Musikhögskolan i Piteå

En kulturförlust av stora mått

“…sprider glans kring symboliskt viktiga ceremonier och värvar unga människor till krävande uppdrag i rikets tjänst. Vi har i vårt land en yrkesorkester som tål en jämförelse med de främsta internationella militärmusikkårerna. Det är Marinens Musikkår i Karlskrona, som nu ofattbart nog hotas av nedläggning. Det vore en kulturförlust och en mental beredskapsförlust av stora mått om man lät detta ske. Utan Marinens Musikkår klappar svenska hjärtan trögare”

Horace Engdahl, 2013-11-11

Det var i början på september som musikkåren nåddes av beskedet om besparingsförslag om att minska musikverksamheten för att spara lönemedel. En av försvarsmaktens tre musikkårer skulle enligt föreslaget läggas ner. Marinens Musikkår pekades direkt ut för nedläggning redan innan man tagit fram konsekvenser och alternativa lösningar…

Klicka på serien eller FÖLJ DENNA LÄNK för att skriva på protestlistan!