Poster – Samuel Ljungblahd, Anna Weister Andersson & BGJO

Konsertposter för Bodekull Gospel & Jazz Orchestra tillsammans med soloartisterna Samuel Ljungblahd & Anna Weister Andersson. När jag fick uppdragetarbetade jag på med en filmaffisch till ett annat projekt. Där hade jag logiskt nog hämtat inspiration från den ikoniska målaren Drew Struzan. Jag hade feeling kvar så använde samma koncept även här. Den grandiosa upplevelse-säljande stilen passade väldigt bra. Postern finns i två varianter där en även presenterar Royal Gospel Choir från Helsingborg.

Concert Poster for Bodekull Gospel & Jazz Orchestra with solo artists Samuel Ljungblahd & Anna Weister Andersson. When I was commissioned, I worked on a movie poster to another project. There I had logically drawn inspiration from the iconic painter Drew Struzan. I had feeling left so used the same concept here. The grand experience-selling style fit very well. The poster is available in two variants, where one also features Royal Gospel Choir from Helsingborg.

BGJOaffisch_royalgospel BGJOaffisch_Vvram

Rummie Rutor

Riksförbundet Unga Musikanter önskade sättas i rutor till sin medlemstidning RUM’ba. Enda kravet var att deras maskot – den klarinettspelande uttern Rummie skulle vara med. Jag hjälpte förstås gärna till!

RUM (The National Association of Young Musicians) wanted a comic for their magazine RUM’ba. Only demand was that their mascot – the clarinet playing otter Rummie had to be in it. I was of course happy to help!

serie-RUM-web

Rummie serie 2 web Rummie serie 3 web Rummie serie 4 web

 

Karlskrona Pride 2015

Karlskrona Pride 2015 XXL

Jag hade äran att få göra 2015 års grafiska form för den nu traditionsenliga Pridefestivalen i Karlskrona. Den grafiska profilen är framtagen av Ravnbø Design. Jag valde att ta fram en illustration för att vara central del av formen. Illustrationen föreställer Karlskronas John ?Lind? Lindström, en världsikon som även i dag tycks tonas ned i sitt hemland.

I was honored to make the graphic design for the now traditional Karlskronapride. The visual identity is developed by Ravnbø DesignI chose to create an illustration to be central part of the design. It depicts Karlskrona’s John ?Lind? Lindström, a world icon that even today seems toned down in his home country. 

Karlskrona Pride Programblad 2015 web-1

Karlskrona Pride Programblad 2015 web-2

Skurupsfestivalen 2015

skurupsaffisch

Jag fick uppdraget att arbeta fram en affisch åt Skurupsfestivalen. En återkommande jazz och folkfestival i Skåneland. Då tidigare år varit väldigt illustrativa ville jag istället bygga upp världen av fotografier. För att kunna använda logotypen i mindre storleksgrader lyftes den återkommande grammofonen ut och gjordes till en ikon som kan fungera i sig själv.

I was commissioned to create a poster for “Skurupsfestivalen”. A recurrent jazz and folk festival in southern Sweden. As earlier years been very illustrative, I wanted to build the world from photographs. In order to use the logo in smaller sizes, I lifted the recurring gramophone from the logotype and turned it into an stand-alone icon for the festival.

Nothing is New

Bodekull Gospel & Jazz Orchestras fjärde skiva och första skivan jag varit med att formge som faktist blivit tryckt. Med Mikaela Ohlsson som Art Director tog jag en mer lättsam roll som typograf. Vi hämtade inspiration i gamla klassiska omslag från jazzvärlden. Bookleten är uppbyggd efter ett gridsystem som utgår ifrån det gyllene snittet.

IMG_6023kvadrat

 Bodekull Gospel & Jazz Orchestra’s fourth album and the first album I been a part of, that has actually been printed. With Mikaela Ohlsson as Art Director, I took a more lighthearted role as a typographer. We found inspiration in classic covers from the jazz world. The booklet is designed according to a grid system based on the golden ratio.

IMG_6031 IMG_6040

Bodekull Gospel & Jazz Orchestra – Logotyp

I samband med lanseringen av BGJO nya album Nothing is New kände de att det var dags för en ny logotyp. Jag valde att hämta inspiration från tidiga reklamvärlden och kanske mest i namn som Milton Glaser och Saul Bass. Logotypen kommer att fungera i många stilar och kan sättas i den färg som bäst passar sammanhanget.

BGJO

In conjunction with the release of BGJO’s new album Nothing is New they felt that it was time for a new logo. I chose to draw inspiration from early advertising world and perhaps most true of the names as Milton Glaser and Saul Bass. The logo will serve for many styles and can be put in the color that best fits the context.

BGJOlogo

Designkonsulatet – illustrationer

Jag fick i uppdrag från Designkonsulatet att ta fram ett antal illustrationer för en webbundersökning. Man ville skapa en karaktär baserad på det lejon Designkonsulatet brukar använda i sin marknadsföring. Jag valde att utgå från geometriska former för att ge karaktären konnotationer till grafik. Traditionella linjer pekar på det grafiska yrkets ursprung.
Har du några besökare?
I was commissioned by Designkonsulatet to develop a set of illustrations for an online survey. They wanted to create a character based on the lion Designkonsulatet commonly use in their marketing. I chose to start with geometric shapes to give the character connotations to graphic design. Traditional lines points to the profession’s origins.

Munkar

I tiden

MODIE • Sound of Dance

IMG_5013

I samband med inspelningen av Simon Oskarssons Showreel fick jag nöjet att träffa ännu en duktig dansare, Modie. Inspirerad av projektet önskade också han göra något liknande. Jag gav honom snabbt tillgång till en ny originalskriven låt, där Björn Alexandersson gästspelade på trumpet. Jag och Modie träffades en eftermiddag i Kalmar och efter ca 4 timmar, lagom till solnedgången blev vi klara.

IMG_5007modieIMG_5023IMG_5014

In conjunction with the filming of Simon Oskarsson’s Showreel I got the pleasure to meet yet another great dancer, Modie.
Inspired by the project, he also wanted to do something similar. I quickly gave him access to a newly written original song, featuring Björn Alexandersson on trumpet. Me and Modie met one afternoon in Kalmar and after about 4 hours, we finnished just in time for the sunset.

MODIE • Sound of Dance from Frans Sjöberg on Vimeo.

Filmed on a Canon EOS 550D

Simon Oskarsson | Dance Showreel 2014

När det kommer till film tenderar dansfilmer vara rätt simpla i sin videografi. Jag och multiartisten Simon Oskarsson kände att vi behövde röra om i grytan och skapade därför denna showreel. Min idé utgick från att blanda spelfilm och animation. Vi spenderade två underbara dagar i Ostkantens Linedancers lokaler i Kalmar. Med hjälp av genrebrytande musik fick Simon utrymme att visa upp flera stilar i filmen, däribland balett och stäpp.

When it comes to moving pictures, dancing tends to be potraited quite simple. The multiartist Simon Oskarsson and I felt that we needed to put a cat among the pigeons and created this showreel. With the help of genre-breaking music Simon is able to show us many dancestyles, including ballet and tapdance.

Simon Oskarsson | Dance Showreel 2014 from Frans Sjöberg on Vimeo.

Filmed on a Canon EOS 550D