Live Tonight – Ett sista uppträdande

Baserat på min novellserie med samma namn. “Live Tonight” är en noiresque sci-fi-kortfilm och ett  återberättande av filmklassikern “King Kong”.

Based on my comic with same name. “Live Tonight” is a noiresque sci-fi short movie and a re-imagination of the film classic “King Kong”.

Journalist kallas in för att bevittna ett sista uppträdande. Osäker på vad ger han sig iväg för att träffa Herr Elderbär, initiativtagaren till projektet.

A journalist is called in to witness a last appearance. Not sure of what, he is going to meet Mr. Elderberry, the initiator of the project.

Filmed with Panasonic Lumix Lx100 & Canon EOS 550D

Bahars Städ – Grafisk Profil

Grafisk profil för städfirman “Bahars Städ”. Tyvärr kom inte företaget att bli av.
Visual identity for the cleaning agency “Bahars Städ” (Bahar’s Cleaning). Unfortunately, the company never came to be.

Exempel från den grafiska manualen.
Examples from the graphic manual.

Poster – Samuel Ljungblahd, Anna Weister Andersson & BGJO

Konsertposter för Bodekull Gospel & Jazz Orchestra tillsammans med soloartisterna Samuel Ljungblahd & Anna Weister Andersson. När jag fick uppdragetarbetade jag på med en filmaffisch till ett annat projekt. Där hade jag logiskt nog hämtat inspiration från den ikoniska målaren Drew Struzan. Jag hade feeling kvar så använde samma koncept även här. Den grandiosa upplevelse-säljande stilen passade väldigt bra. Postern finns i två varianter där en även presenterar Royal Gospel Choir från Helsingborg.

Concert Poster for Bodekull Gospel & Jazz Orchestra with solo artists Samuel Ljungblahd & Anna Weister Andersson. When I was commissioned, I worked on a movie poster to another project. There I had logically drawn inspiration from the iconic painter Drew Struzan. I had feeling left so used the same concept here. The grand experience-selling style fit very well. The poster is available in two variants, where one also features Royal Gospel Choir from Helsingborg.

BGJOaffisch_royalgospel BGJOaffisch_Vvram

Rummie Rutor

Riksförbundet Unga Musikanter önskade sättas i rutor till sin medlemstidning RUM’ba. Enda kravet var att deras maskot – den klarinettspelande uttern Rummie skulle vara med. Jag hjälpte förstås gärna till!

RUM (The National Association of Young Musicians) wanted a comic for their magazine RUM’ba. Only demand was that their mascot – the clarinet playing otter Rummie had to be in it. I was of course happy to help!

serie-RUM-web

Rummie serie 2 web Rummie serie 3 web Rummie serie 4 web

 

Karlskrona Pride 2015

Karlskrona Pride 2015 XXL

Jag hade äran att få göra 2015 års grafiska form för den nu traditionsenliga Pridefestivalen i Karlskrona. Den grafiska profilen är framtagen av Ravnbø Design. Jag valde att ta fram en illustration för att vara central del av formen. Illustrationen föreställer Karlskronas John ?Lind? Lindström, en världsikon som även i dag tycks tonas ned i sitt hemland.

I was honored to make the graphic design for the now traditional Karlskronapride. The visual identity is developed by Ravnbø DesignI chose to create an illustration to be central part of the design. It depicts Karlskrona’s John ?Lind? Lindström, a world icon that even today seems toned down in his home country. 

Karlskrona Pride Programblad 2015 web-1

Karlskrona Pride Programblad 2015 web-2

Skurupsfestivalen 2015

skurupsaffisch

Jag fick uppdraget att arbeta fram en affisch åt Skurupsfestivalen. En återkommande jazz och folkfestival i Skåneland. Då tidigare år varit väldigt illustrativa ville jag istället bygga upp världen av fotografier. För att kunna använda logotypen i mindre storleksgrader lyftes den återkommande grammofonen ut och gjordes till en ikon som kan fungera i sig själv.

I was commissioned to create a poster for “Skurupsfestivalen”. A recurrent jazz and folk festival in southern Sweden. As earlier years been very illustrative, I wanted to build the world from photographs. In order to use the logo in smaller sizes, I lifted the recurring gramophone from the logotype and turned it into an stand-alone icon for the festival.

Live Tonight

It may take some time before the comic is loaded but don’t worry, it’ll pop up shortly. If you’ve been waiting for the past hour, I’d recommend reloading the page. If you want to see what the drawings actually look like  just double click and you’ll get a better view.

My first work in English! LIVE TONIGHT was a project I did to challenge my creative process. The rules were easy: Draw only when you feel like it • Work only with the story while drawing, page by page • When a frame is complete, you may not redo or change anything! The result was a noiresque short story about a dreadful future. It may not be for everyone but nevertheless I hope you’ll like it!

Min första serie på engelska! Live Tonight var ett projekt jag gjorde för att utmana  min skaparprocess. Reglerna var enkla: Teckna bara när du känner för det • Arbeta bara fram berättelsen under tecknarprocessen, sida för sida • När en ruta är klar får du inte ändra den eller göra om den! Resultatet blev en noiresque novell om en fruktansvärd framtid. Den kanske inte är för alla men jag hoppas likväl att ni kommer tycka om den!

Nothing is New

Bodekull Gospel & Jazz Orchestras fjärde skiva och första skivan jag varit med att formge som faktist blivit tryckt. Med Mikaela Ohlsson som Art Director tog jag en mer lättsam roll som typograf. Vi hämtade inspiration i gamla klassiska omslag från jazzvärlden. Bookleten är uppbyggd efter ett gridsystem som utgår ifrån det gyllene snittet.

IMG_6023kvadrat

 Bodekull Gospel & Jazz Orchestra’s fourth album and the first album I been a part of, that has actually been printed. With Mikaela Ohlsson as Art Director, I took a more lighthearted role as a typographer. We found inspiration in classic covers from the jazz world. The booklet is designed according to a grid system based on the golden ratio.

IMG_6031 IMG_6040

Bodekull Gospel & Jazz Orchestra – Logotyp

I samband med lanseringen av BGJO nya album Nothing is New kände de att det var dags för en ny logotyp. Jag valde att hämta inspiration från tidiga reklamvärlden och kanske mest i namn som Milton Glaser och Saul Bass. Logotypen kommer att fungera i många stilar och kan sättas i den färg som bäst passar sammanhanget.

BGJO

In conjunction with the release of BGJO’s new album Nothing is New they felt that it was time for a new logo. I chose to draw inspiration from early advertising world and perhaps most true of the names as Milton Glaser and Saul Bass. The logo will serve for many styles and can be put in the color that best fits the context.

BGJOlogo