– V I S U E L L K O M M U N I K A T I O N & L J U D D E S I G N –

INFOPortfolioBlogserieNext page

Ännu en orkester har klätts i ny skrud. Denna gång var det det lilla sällskapet “Möllebacksblåset” som behövde en ny logotyp till sin hemsida. Ser du det gömda instrumentet i logotypen?

Yet another orchestra has been dressed in a new garb. This time it was the little ensamble “Möllebacksblåset” that needed a new logotype to their website. Can you see the hidden instrument in the logotype?  

Under förra året fick jag frågan om jag kunde ta fram ett förslag till Marinens Ungdomsmusikkårs nya skiva. Mitt mål med den formgivning jag tidigare gjort åt orkestern har ofta varit att visa kontraster. Den anarkistiska ungdomen som blir del av “den korrekta” och kanske lite stela “finkulturen” och i det skapar något som är ännu vackrare än det man tidigare haft. Balansen mellan stormiga och lugna hav.

Med formgivningen av denna skiva känner jag att jag äntligen tagit min kommunikation i land. Dessvärre ville orkestern gå en annan väg och förslaget användes inte.

De underbara fotografierna är tagna av Moa Balassa samt Anna-Lena Lindåker. 

Är man desto mer intresserad av det producerade innehållet finns skivan att konsumera här.

Last year, the Royal Swedish Navy Cadet band approached me to present a draft for their upcoming album.  My previous goals with the designs I’ve created for the band has often been to display contrasts. The anarchistic youth that merges with the “proper” and maybe a bit stiff “high culture” and in the process creating something that is even more beautiful than before. The balance between the stormy and peaceful seas.

With this album I feel like I finally reached my goals with the communication. Unfortunately, the band wanted to take a different path, and the designs were never used. 


The wonderful photographs are taken by Moa Balassa as well as Anna-Lena Lindåker.

Maybe you’re more interested in what the record actually sounds like and has to offer, you can order it here.

Resultatat av kurs i förpackningsdesign 8,0 hp. Uppgiften innebar att ta fram en visuell identitet till Coops undervarumärke Änglamark. I detta projekt hade skolan ett nära samarbete med Smurf-it Kappa, Nybro. Som komplement till Änglamarks redesign tog gruppen även fram en presentationsfilm.

Bör kanske tilläggas att detta enbart är en skoluppgift och har ingen egentlig anknytning till KFs varumärke.

När Älghult och Uppvidinge Musikkår sammanslogs behövdes en ny och fräsch profil. Logotypen skulle kännas modern och samtidigt skvallra om rötter i tradition. Det grafiska elementet baserades på orkestrarnas tidigare logotyper: Älghornen med lyran samt Uppvidinges ört.

When Älghult and Uppvidinge Music Band merged they needed a fresh new profile. The logo is modern, while gossiping about the roots of tradition. The graphic element is based on the orchestras previous logos: The mooseantlers with the lyre and Uppvidinges herb.

Strax innan Jul valde jag att göra en liten mer annorlunda hälsning i form av ett digitalt julkort. 

This year I wanted to create a slightly different kind of christmas card. I continue to learn more and more about animation because it involves both the creation of picture and sound, which I like.

The film shows a depressed reptile called Sigurd trying to create a big roar. After opening his briefcase the room suddenly is decorated in christmas stuff. His wish come true when he creates a roar that he is finally happy with. Unfortunately the reptile in this picture only speaks swedish. 

Nu finns första boken i min debutserie att köpa här via min hemsida! Jag hoppas att den kommer smaka. 

Baksidestext:
Natten faller tung när Kid Lowell tvingas fly sitt vanliga liv på stadens olika cafén. I ett meddelande får han reda på att den ökända ligan ”Kungsmarksmaffian” är efter honom. En solförmörkelse senare och ligan blir hans minsta problem…

I denna följetong hämtar Frans Sjöberg inspiration i såväl Kafka som Voltaire. Kungsmarksmaffian är en serie om förändring, sorg och magi.

När jag klev in i Studio Netport för första gången blev jag helt tagen och satte direkt mitt mål - Här måste det spelas in ett album! Det stora projektet tog fart och snart hade jag samlat ihop en stark grund av musiker i Olof Ainouz, Sofia Rolandsdotter & Max Göransson Törnqvist. Tillsammans med en blivande ljudtekniker Sebastian Johansson, fick vi chansen att som ett projekt på Blekinge Tekniska Högskola realisera studioinspelningen.

Med Miles Davis som inspirationskälla ville jag att albumet skulle skapas i stunden. Jag skrev ihop sex låtar med ledande gitarrstämmor. Efter många förklaringar om att det är “svårt att improvisera” eller att “ungdomar inte kan…” valde jag att släppa mina medmusiker helt utan säkerhetslinor. Det ni hör är det resultat vi uppnådde med bara ett fåtal repetitioner bakom oss. 

When I stepped into the studio Netport for the first time, I was blown away and sat directly a goal - We need to record an album in here! The huge project took off and soon I had gathered a strong base of musicians in Olof Ainouz, Sofia Rolandsdotter & Max Göransson Törnqvist. Along with the aspiring sound engineer Sebastian Johansson, we got the chance to as a project at Blekinge Institute of Technology realize the studio recording.

With Miles Davis as an inspiration, I wanted the album to be created in the moment. I wrote six songs together with leading guitar voicings. After many explanations from elderly that it is “difficult to improvise” or that “young people can not …” I chose to release my fellow musicians without any safety lines. What you hear is the result we achieved with just a few rehearsals behind us.

Ett antal illustrationer och en serie i olika trycktekniker. Torrnål, frottage och träsnitt.

A couple prints in different techniques. Drypoint, frottage and woodcut.

Ibland har man tur mer än en gång. Att återigen framställa material åt orkestern och dess solister betydde mycket. Jag inspirerades återigen av Toulouse-Lautrec men denna gång i typografin. Efter ett smakfullt projekt fann jag snabbt en visuell metafor i den traditionella godisbiten. Det var först när man satte den tillsammans med ett par glasögon som metaforen blev tydlig.

Vill man ha ett smakprov på vad denna “lilla ensamble” kan erbjuda rent musikaliskt rekommenderas detta klipp.